"We hebben een andere opvatting van zorg nodig."

De zorg vitaal houden betekent ook zorgen voor voldoende personeel. Als bestuurder van Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid richt Wardy Doosje zich op de instroom, doorstroom en het behoud van zorgprofessionals in onze regio. Hoe ziet dat er nu uit en wat is er nodig om alle zorg te kunnen blijven opvangen? Doosje was onder meer directeur P&O op het Erasmus MC en hielp 15 jaar lang zorginstellingen als zelfstandige met veranderingsvraagstukken. Met die ervaring begon hij op 1 november 2021 als bestuurder van Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, met een grote uitdaging: “Uit cijfers blijkt dat we de arbeidsmarkt nu nog op niveau kunnen houden, maar door de toenemende zorgvraag hebben we over 5 jaar een structureel groter probleem.” Volgens Doosje vraagt dat om een verandering in de opvatting en aanpak van zorg. Positieve gezondheid Doosje houdt er dezelfde visie op na als Machteld Huber, van origine huisarts en grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: “Daarbij kijk je niet naar een mankement, maar naar zes dimensies die gezondheid bepalen. Je kunt best met één been leven in een andere context. Die verandering in denken is nodig in Nederland om de zorgvraag ook in de toekomst aan te kunnen. Zijn er andere manieren om met een klacht om te gaan? Maar ook: hoe voorkomen we curatieve zorg? Dat is onzichtbare zorg en daarmee misschien niet sexy, maar wel dé manier om op zorg te besparen.” Hetzelfde werk met minder mensen Naast die mentaliteitsverandering is het volgens Doosje ook van belang om hetzelfde werk met minder mensen te doen: “Een ingewikkeld vraagstuk, want dat betekent dat je meer preventief moet werken. Dat doen huisartsen met praktijkondersteuners al goed. Een nieuw probleem is het vinden van zulke ondersteuners. Daarvoor moeten we in de hele zorg op zoek naar hoe mensen op alternatieve manieren kunnen bijdragen. We willen een goed opgeleide arts, maar is dat in alle gevallen echt nodig? Een POH met een gedegen hbo-opleiding kan al 30 tot 40% van de mensen helpen.” Behoud van medewerkers Zorgprofessionals zijn diehards, vindt Doosje: “Natuurlijk is het belangrijk om het met elkaar over de druk te hebben, op tijd terug te schakelen en aandacht te hebben voor uitputting. Maar we moeten het ook niet te groot maken. Veel mensen hebben het zwaar gehad, maar de meeste zorgprofessionals kunnen erg goed met die druk omgaan.” Om personeel te behouden zijn samenwerken en investeren de belangrijkste ingrediënten volgens Doosje: “Mensen uit de regio willen ook het liefst lokaal blijven werken. Laten we dus zo open mogelijk samenwerken en vooral mensen voor de zorg behouden. Heb aandacht voor hoe iemand werkt en hoe het gaat. Gezien en gehoord worden en weten welke bijdrage je levert, dat helpt. En verminder de administratielast, daar kun je zo 10% capaciteit mee winnen. Kijk kritisch naar wat je echt aan administratie nodig hebt, wat je ermee doet en wat het oplevert.”

“Mensen uit de regio willen ook het liefst lokaal blijven werken. Laten we dus zo open mogelijk samenwerken en vooral mensen voor de zorg behouden. Heb aandacht voor hoe iemand werkt en hoe het gaat. ”

Nieuwe aanwas Doosje werkt samen met Stichting Drechtzorg aan verschillende projecten voor voldoende zorgpersoneel: “Voor behoud van personeel hebben we de Sterk in je werk-week en met de Ontdekdezorg-week willen we nieuwe mensen interesseren voor werken in de zorg. Met het project ‘Strategische personeelsplanning’ bereiden we ons voor op het personeelsvraagstuk in de regio de komende jaren. Ik ben ook deelnemer en meedenker in het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ, waarbij we met gemeenten, organisaties, professionals en inwoners samen ‘positieve gezondheid’ tot uitgangspunt maken van beleid en uitvoering.” Innovatieve oplossingen Maar het arbeidsmarktprobleem vraagt om meer: “Het is zo knellend geworden, dat samenwerken een must is. Daarbij kijken we ook hoe we op andere manieren en met andere mensen kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld met zij-instroomtrajecten. Met verschillende zorgorganisaties en onderwijsinstellingen slaan we de handen in elkaar om mensen naar de zorg toe te leiden. Zo draait er nu een klas met 20 mensen die via een werken-leren-route in anderhalf jaar worden opgeleid tot verzorgende niveau 3.” Doosje wil wel waken voor te veel nieuwe zorginitiatieven en versnippering: “Innovaties zijn goed, maar laten we ook kijken naar wat er al is en hoe we dat met elkaar verbinden en verbeteren. Dan werken we aan innovatie en behoud.”

Deel deze pagina