VOORWOORD

“We hebben bewezen een grote crisis aan te kunnen"

Mariëtte Grootenboer Voorzitter verpleegkundig stafbestuur (VSB)

We hebben een zware tijd achter de rug. Maar ook een tijd waarin we als verpleegkundigen met elkaar de kans hebben gepakt om ons te profileren. COVID-19 is nog niet voorbij, het verzuim is nog hoog. De nasleep van de crisis vraagt nog steeds veel van ons. Maar we hebben bewezen én bewijzen vandaag de dag nog dat we een grote crisis aankunnen. Daar ben ik trots op.

De positie van de verpleegkundige beroepsgroep is versterkt. Met het verpleegkundig stafbestuur (VSB) is onze stem nu nog beter hoorbaar. Dat we beter opkomen voor onze beroepsgroep, is een trend die ik landelijk signaleer. Met de nieuwe strategie van ons ziekenhuis hebben we onze gezamenlijke uitdagingen scherp in beeld en kunnen we ermee aan de slag

Vitaliteit staat centraal in die strategie en is daarom ook het thema van deze Albert Contact. Een belangrijke pijler voor ons allemaal in onze regio, met de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Uitdagingen die vragen om creatieve oplossingen, intensievere samenwerking en betere perspectieven. Dat begint bij onszelf. Als wij ons als zorgprofessionals op de eerste plaats zetten, wordt de patiënt daar ook beter van.

De uitdagingen die voor ons liggen, geven ook mooie kansen. Welke rol willen we hebben in zorg die zich steeds meer naar de thuissituatie verplaatst? Geeft dat ruimte voor meer balans en afwisseling in onze banen? Is het een stimulans voor meer contact in het zorgnetwerk, brengt het ons nog dichter bij elkaar? Krijgen we meer invloed op hoe we ons werk inrichten? Ik zie veel uitdagingen, maar ik zie ook de grote kracht van ons zorgnetwerk. Als we elkaars behoeftes goed in beeld houden en elkaar blijven helpen en versterken, houden we de zorg samen vitaal. Mariëtte Grootenboer Voorzitter verpleegkundig stafbestuur (VSB)

Deel deze pagina